2003 yılında kurulan EM İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. ticari unvanlı firmamız, 2005 yılından itibaren bankacılık sektörüne gayrimenkul değerleme hizmeti vermeye başlamış ve 2011 yılına kadar 3.000’in üzerinde konut, arsa, tarla, işyeri, dükkân, sanayi tesisi vb. gayrimenkulün değerlemesini sorunsuz yapmıştır.

   Eksen Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi her türlü tüzel ve/veya gerçek kişiye ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve/veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsızlık, tarafsızlık ve bilimsellik ilkeleri doğrultusunda ve uluslararası değerleme standartları çerçevesinde takdir etmenin yanında, işverenlerine konu gayrimenkullerle ilgili hukuki ve bilimsel konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

   Asli amacımız, ülkemiz bankacılık sektörünün, yerli veya yabancı özel/tüzel yatırımcıların ve adli yargı organlarının tüm Türkiye’deki değerleme taleplerini hızlı ve isabetli bir şekilde “Uluslararası Değerleme Standartları” çerçevesinde cevaplayabilmektir.
Firmamız, bu gayesine Türkiye’nin tamamında temsilcilikler yoluyla kurumsal kadrolaşma çerçevesinde; bağımsızlık, sorumluluk, sır saklama, mesleki özen ve titizlik ilkelerinden ödün vermeden ulaşmıştır.

   Firmamız, uluslararası değerleme standartlarını temel alarak 2011 yılında büründüğü kurumsal kimlikle, aynı yıl T.C. Sermaye Piyasası Kurumundan, 2013 yılında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan lisans almaya hak kazanmıştır.